KUNST, DESIGN OG ARKITEKTURGOTISKE GLASSMALERISTATSMINISTERBOLIG I FUNKISSTIL

KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR

CHANGE IS THE NEW NORMAL! Med Vågen inn i framtiden! Hva skal vi leve av etter oljen? Vågen vgs vil gi ungdom den kompetansen de trenger i morgendagens arbeidsmarked. Mange av dagens arbeidsoppgaver vil i framtiden bli utført av roboter og datamaskiner. I tiden framover må vi ha mennesker som utvikler og designer produksjonsprosesser, produkter og tjenestene rundt dette. Design er, og vil bli, et viktig bindeledd som gir ny teknologi mening og gjør den forståelig og anvendbar. Det nye arbeidslivet vil kreve ferdigheter som kreativitet, samarbeid, evne til å ta initiativ, risikohåndtering, kommunikasjon og sosiale ferdigheter.

GOTISKE GLASSMALERI

Våre elever i VG2 har produsert noen fantastiske glassmalerier av farget folie. Her har de blitt inspirert av gotikken. Her ser dere skissene som alle elevene utarbeidet. Som sluttprodukt ble 8 skisser valgt ut for å bli forstørret opp i stor størrelse for så å henge i kantineområdet ved Vågen videregående skole.

STATSMINISTERBOLIG I FUNKISSTIL

Elevene i KDA VG1 fikk virkelig tatt seg ut gjennom oppgaven med å designe Norges nye statsministerbolig i funkisstil. Her bygges det modeller i ulike materialer. I skissearbeidet valgte flere av elevene å utarbeide dem i alt fra SIMS og Mindcraft til mer håndfaste tegninger.