MED VÅGEN INN I FRAMTIDEN!

3D- PRINTING

Bildet viser sjakkbrikker designet og printet i 3D av elever på SF, studieprogrammet som heter Kunst, Design og Arkitektur fra neste skoleår av.

Med Vågen inn i framtiden!

Hva skal vi leve av etter oljen?

Vågen vgs vil gi ungdom den kompetansen de trenger i morgendagens arbeidsmarked.

Mange av dagens arbeidsoppgaver vil i framtiden bli utført av roboter og datamaskiner. I tiden framover må vi ha mennesker som utvikler og designer produksjonsprosesser, produkter og tjenestene rundt dette. Design er, og vil bli, et viktig bindeledd som gir ny teknologi mening og gjør den forståelig og anvendbar. Det nye arbeidslivet vil kreve ferdigheter som kreativitet, samarbeid, evne til å ta initiativ, risikohåndtering, kommunikasjon og sosiale ferdigheter.

Alle disse ferdighetene mener vi elevene på Vågen får i dag, og fra skoleåret 2017/18 vil vi gi elever ved VG2 studieforberedende utdanningsprogram tilbud om faget «Teknologi og forskningslære 1» som et valgfritt programfag.Dette spennende faget befinner seg i skjæringspunktet mellom design, teknologi og kommunikasjon, og vil gi våre elever en ytterligere fordel både i videre studier og i jobbsammenheng.

Kom på Åpent hus på Vågen vgs onsdag 27.01.2016 kl 17.00 – 19.00 for å lære mer om de spennende utdanningstilbudene vi har, og for å møte noen av de flotte folkene som går og jobber på Vågen!

Velkommen!