PER DYBVIG SOM INSPIRASJON

VG2 jobber med en oppgave i ulike tegneteknikker inspirert av Per Dybvig:

kda-per-dybvig1

KDA-Per-Dybvig1

kda-per-dybvig2

kda-per-dybvig3

KDA-Per-Dybvig3

kda-per-dybvig4

KDA-Per-Dybvig4

kda-per-dybvig5

KDA-Per-Dybvig5

kda-per-dybvig7

KDA-Per-Dybvig7

kda-per-dybvig8

KDA-Per-Dybvig8

kda-per-dybvig9

KDA-Per-Dybvig9