HOSPITANTER PÅ BESØK VED VÅGEN VGS

Hospitanter er alltid velkommen på KDA. Her er ungdomsskoleelever fra Bore og Klepp i gang med en oppgave med tegning og collage:

KDA-HOSPITANTER

KDA-HOSPITANTER

KDA-HOSPITANTER

KDA-HOSPITANTER

KDA-HOSPITANTER

KDA-HOSPITANTER

KDA-HOSPITANTER

KDA-HOSPITANTER

KDA-HOSPITANTER

KDA-HOSPITANTER

KDA-HOSPITANTER

KDA-HOSPITANTER

KDA-HOSPITANTER

KDA-HOSPITANTER