FARGELÆRE I ILLUSTRATOR

Fargelære og Adobe Illustrator er en god kombinasjon. Her har 1KDA brukt stilisering av egne tegninger og jobbet videre med disse digitalt:

KDA - ILLUSTRATOROPPGAVE 1

KDA – ILLUSTRATOROPPGAVE 1

KDA - ILLUSTRATOROPPGAVE 2

KDA – ILLUSTRATOROPPGAVE 2

KDA - ILLUSTRATOROPPGAVE 3

KDA – ILLUSTRATOROPPGAVE 3

KDA - ILLUSTRATOROPPGAVE 4

KDA – ILLUSTRATOROPPGAVE 4

KDA - ILLUSTRATOROPPGAVE 5

KDA – ILLUSTRATOROPPGAVE 5

KDA - ILLUSTRATOROPPGAVE 6

KDA – ILLUSTRATOROPPGAVE 6

KDA - ILLUSTRATOROPPGAVE 7

KDA – ILLUSTRATOROPPGAVE 7

KDA - ILLUSTRATOROPPGAVE 8

KDA – ILLUSTRATOROPPGAVE 8

KDA - ILLUSTRATOROPPGAVE 9

KDA – ILLUSTRATOROPPGAVE 9