FILM OM PROSESSEN RUNDT GLASSMALERIOPPGAVEN

VG2: Film om prosessen for å lage glassmaleri inspirert av middelalderen – Enjoy!