VÅGEN VIDEREGÅENDE SKOLE – PROMOTERINGSVIDEO

Ny og flott film fra Vågen videregående skole. Husk å sette Vågen vgs som 1. valget ditt før 1. mars.