STATSMINISTERBOLIG

VG1 KDA: Arkitekturoppgave som blant annet gikk ut på å lære å lage plan- og fasadetegninger og modell til en villa for Norges statsminister. Her er litt fra prosess og ferdig resultat:

KDA - STATSMINISTERBOLIG 1

KDA – STATSMINISTERBOLIG 1

KDA - STATSMINISTERBOLIG 2

KDA – STATSMINISTERBOLIG 2

KDA - STATSMINISTERBOLIG 3

KDA – STATSMINISTERBOLIG 3

KDA - STATSMINISTERBOLIG 4

KDA – STATSMINISTERBOLIG 4

KDA - STATSMINISTERBOLIG 5

KDA – STATSMINISTERBOLIG 5

KDA - STATSMINISTERBOLIG 6

KDA – STATSMINISTERBOLIG 6

KDA - STATSMINISTERBOLIG 7

KDA – STATSMINISTERBOLIG 7

KDA - STATSMINISTERBOLIG 8

KDA – STATSMINISTERBOLIG 8

KDA - STATSMINISTERBOLIG 9

KDA – STATSMINISTERBOLIG 9

KDA - STATSMINISTERBOLIG 10

KDA – STATSMINISTERBOLIG 10

KDA - STATSMINISTERBOLIG 11

KDA – STATSMINISTERBOLIG 11

KDA - STATSMINISTERBOLIG 12

KDA – STATSMINISTERBOLIG 12

KDA - STATSMINISTERBOLIG 13

KDA – STATSMINISTERBOLIG 13

KDA - STATSMINISTERBOLIG 14

KDA – STATSMINISTERBOLIG 14

KDA - STATSMINISTERBOLIG 15

KDA – STATSMINISTERBOLIG 15

KDA - STATSMINISTERBOLIG 16

KDA – STATSMINISTERBOLIG 16

KDA - STATSMINISTERBOLIG 17

KDA – STATSMINISTERBOLIG 17

KDA - STATSMINISTERBOLIG 18

KDA – STATSMINISTERBOLIG 18

KDA - STATSMINISTERBOLIG 19

KDA – STATSMINISTERBOLIG 19